Povratak na početnu stranu Sušare za voće, povrće, lekovito bilje, zrno i oprema za tretman voća i povrća Sušare za drvo Kotlovska postrojenja Metalne konstrukcije i metalna galanterija Oprema za uzgoj prasadi
Mašine za odprašivanje strugotine Instalacije iz oblasti gasne tehnike Protivpožarna vrata Mašine specijalne namene iz oblasti termo tehnike Uređaji za bojenje i površinsku zaštitu
O nama Reference Download Kontakt
Voce
 
Sušare za voće, povrće, zrno i lekovito bilje

 


NAMENA:
Sušare tipa-S su namenjene za sušenje voća, povrća i lekovitog bilja, kapaciteta do 300 kg/24h na bazi sirove šljive.
KONSTRUKTIVNA IZVEDBA:
Prema načinu sušenja, spadaju u indirektne sušare sa prinudnom konvekcijom. Izrađuju se u samostojećoj panelnoj (metalnoj) izvedbi od materijala dozvoljenih za upotrebu u prehambenu industriju, a međuprostor je ispunjen lakom izolacijom. Sa čeone strane postavljena su vrata sa ručnim mehanizmom za otvaranje. Sušara je recirkulaciona sa mogućnošću delimične ili potpune izmene vazduha. Regulacija izmene vazduha je automatska ili ručna.

 

SUSARE ZA VOCE, POVRĆE,
ZRNO I LEKOVITO BILJE

 


Šema kućne mini sušare
na električnu energiju
ili čvrsto gorivo

 1. Telo sušare
 2. Ventilatorska grupa
 3. Toplotni agregat
 4. Vrata sušare
 5. Lesa
 6. Regulator vazduha
 
NAČIN ŠARŽIRANjA:
Šaržiranje se vrši preko lesa, koje se ubacuju u komoru sušare. Oblik, dimenzije i broj lesa zavisi od kapaciteta i materijala koji se suši.
GREJNO TELO:
Za zagrevanje vazduha u sušari iza ventilacione grupe za cirkulaciju postavljen je toplotni agregat. Zavisno od izbora energije, umesto toplotnog agregata može se koristiti izmenjivač toplote ili baterija cevnih električnih grejača. Toplotni agregat kao pogonsko gorivo koristi drvo, otpatke drveta, snopove reznica iz voćarstva, oklasak itd. Ložište toplotnog agregata je tako izrađeno da postoji mogućnost ugradnje gorionika na gas ili naftu. U izmenjivačima toplote kao grejni fluid koristi se: topla voda, vodena para ili termalno ulje.
REGULACIJA PROCESA SUŠENjA I KOMANDE:
Regulacija procesa sušenja je automatska ili ručna. Regulaciona oprema smeštena je u komandnom ormanu koji se postavlja na spoljni zid sušare. Regulacija temperature je automatska preko regulatora temperature.
 
TEHNIČKI PODACI ZAKOMORNU SUŠARU tip-S
Tip
sušare
Kapacitet po sirovoj robi Radna
površina
Snaga
grejnog
tela
Instalisana
snaga
elektropotr.
Broj
lesa
Dimenzije
šljiva pečurka kamilica Širina-A Visina-H Dužina-L
/ kg/24h m2 kW kW kom mm mm mm
S-100 100 80 50 6 10 3,0 10 1100 1300 1700
S-200 200 160 100 12 16 4,0 15 1300 1350 2100
S-300 300 240 150 19 21 5,0 15 1700 1600 2100
  univerzalne tunelske susare tip MTS
 

 1. Vrata sušare
 2. Telo sušare
 3. Toplotni agregat
 4. Ventilatorska grupa za cirkulaciju
 5. Regulator vazduha
 6. Mehanizam za pomeranje kolica
 7. Kolica sa lesama
  NAMENA:
Namenjene su za sušenje voća, povrća, šumskih plodova i lekovitog bilja. U zavisnosti od vrste sirovog materijala koji treba da se suši, potrebno je izvršiti odgovarajuću pripremu sirovog materijala. Ova priprema se sastoji iz: pranja i ispiranja, ljuštenja, blanširanja, sečenja na kolutove...
 

KONSTRUKTIVNA IZVEDBA:

Po konstrukciji sušare tipa MTS se u odnosu na tip VTS razlikuju po:

 • Ručnom načinu šaržiranja kolica u sušaru u odnosu na mehanički kod VTS sušara
 • Konstrukcija sušare MTS je sa bočnim vratima u odnosu na čeona vrata kod sušara tipa VTS
 • Oba tipa sušara mogu biti izvedeni ili u panelnoj ili u građevinskoj izvedbi.

Ostale tehničke karakteristike date su uz opis sušare tip-VTS

 
TEHNIČKI PODACI UNIVERZALNU TUNELSKU SUŠARU tip-MTS
Tip
sušare
Kapacitet po sirovoj robi Radna
površina
Snaga
grejnog
tela
Instal.
snaga
el.potr.
Broj
kolica
Dimenzije
šljiva pečurka kamilica Širina-A Visina-H Dužina-L
/ kg/24h m2 kW kW kom mm mm mm
MTS-500 500 400 250 38 36 3,0 3+1 1250 1400 5800
MTS-800 800 650 400 67 48 4,0 3+1 1650 1500 5800
MTS-1000 1000 800 500 90 60 5,0 4+1 21650 1500 6800
 
 
 

NAMENA:
Namenjene su za sušenje voća, povrća, šumskih plodova i lekovitog bilja. U zavisnosti od vrste sirovog materijala koji treba da se suši, potrebno je izvršiti odgovarajuću pripremu sirovog materijala.
KONSTRUKTIVNA IZVEDBA:
Prema načinu sušenja spadaju u indirektne sušare sa prinudnom konvekcijom. Izrađuju se u panelnoj (metalnoj) ili građevinskoj izvedbi. Kod panelne izvedbe sušara se sastoji od noseće čelične konstrukcije sa duplim zidovima, toplotno izolovanim. Na bočnim, kod sušara tipa MTS ili čeonim stranama, kod sušara tipa VTS, postavljaju se vrata, jedna za ulaz a druga za izlaz materijala. Lese su izrađene od prohroma, pocinkovanog žičanog pletiva ili drveta.

 
NAČIN ŠARŽIRANjA:
Sirovi materijal koji treba da se suši postavlja se na lese, koje se slažu na kolica i ubacuju u sušaru. U zavisnosti od kapaciteta u sušari se istovremeno nalazi odgovarajući broj kolica. Radi manipulacije i kontinualnosti procesa sušenja uz sušaru se isporučuju jedna kolica više od broja koji je predviđen da stane u sušaru. Ubacivanje u sušaru se vrši intervalno. Pomeranje kolica u sušari izvodi se ručno kod tipa MTS, odnosno mehanički kod tipa VTS. Mehaničko pomeranje se ostvaruje pomoću mehanizma za pomeranje kolica.
 
TEHNIČKI PODACI UNIVERZALNU TUNELSKU SUŠARU tip-VTS
Tip
sušare
Kapacitet po sirovoj robi Radna
površina
Snaga
grejnog
tela
Instal.
snaga
el.potr.
Broj
kolica
Dimenzije
šljiva pečurka kamilica Širina-A Visina-H Dužina-L
/ kg/24h m2 kW kW kom mm mm mm
VTS-2000 2000 1600 1500 110 100 100 6+1 1900 2500 7500
VTS-3000 3000 2400 1500 160 150 150 8+1 1900 2500 9000
VTS-4000 4000 3200 2000 210 200 200 8+1 2100 2900 10500
VTS-6000 6000 4800 3000 316 280 280 10+1 2100 2900 12500
VTS-8000 8000 6400 4000 405 340 340 10+1 2400 3500 12500
VTS-10000 10000 8000 5000 513 415 415 12+1 2400 3500 14500
 
GREJNO TELO ILI TOPLOTNI AGREGAT:
Zavisno od energije, kao grejno telo koristi se baterija cevnih električnih grejača ili toplotni agregat koji se sastoji od izmenjivača toplote i ložišta. U izmenjivačima toplote kao grejni fluid koristi se: topla voda, vodena para, termalno ulje.
Ložište toplotnog agregata kao pogonsko gorivo koristi drvo, otpatke drveta, snopove reznica iz voćarstva, otklasak itd. Ložište toplotnog agregata je tako urađeno da postoji mogućnost ugradnje gorionika na gas ili naftu. Ukoliko se kao izvor energije isključivo koriste tečna ili gasovita goriva toplotni agregat je projektovan za tu namenu.

REGULACIJA PROCESA SUŠENjA:

Ručna ili automatska.
Kod automatske regulacije procesa sušenja ugrađen je mikroprocesorski uređaj za vođenje. Regulaciona oprema smeštena je u komadnom ormaru koji se postavlja na spoljni zid sušare. Regulacija temperature je automatska preko regulatora temperature.
 

Šema univerzalne tunelske
sušare tip-VTS

 • Toplotni agregat
 • Ložište agregata
 • Komandni orman
 • Ventilator
 • Kanal hladnog vazduha
 • Kanal toplog vazduha
 • Toranj sušare
 • Izuzimač
 
 
NAMENA:
Namenjena je za industrijsko sušenje voća, povrća, šumskih plodova i lekovitog bilja velikih kapaciteta.
 
KONSTRUKTIVNA IZVEDBA:
Prema načinu sušenja sušara u indirektne sušare sa prinudnom konvekcijom. Sušara je izrađena iz dva tunela. U gornjem tunelu nalazi se jedna a u donjem dve trake. Širina traka iznosi 2m. Gornji tunel ima mogućnost rada sa 100% svežeg vazduha.
Tuneli kod trakaste sušare podeljeni su na segmente (zone). Svaki segment sadrži: grejno telo za zagrevanje vazduha, ventilator za cirkulaciju vazduha, kanal za recirkulaciju vazduha i otvore za ulaz svežeg i izlaz zasićenog vazduha. Sušara je montažne konstrukcije. Kostur je urađen od profila i limova, a oblaže se sendvič paketima. Transportne trake izrađene su od nerđajućeg čelika. Svaka traka ima svoj nezavistan pogon sa regulacijom brzine kretanja.
Za opsluživanje, na visini pregrade između dva tunela, postavljena je platforma sa ogradom. Sva potrebna elektro oprema za siguran rad sušare smeštena je u komandno regulacionom ormaru, koji je postavljen pored sušare.
 

Šema trakaste
sušare tip-TST

 • Šaržerni transporter
 • Telo sušare
 • Ventilatori za izbacivanje zasićenog vazduha
 • Ventilatori za
  cirkulaciju vazduha
 • Grejno telo
 • Transportna traka sa materijalom
 • Platforma
 • Sendvič paketi
 • Transporter za suvu robu
 

NAČIN ŠARŽIRANjA I
TRANSPORTA MATERIJALA:

Sirov materijal iz šetajućeg transportera ubacuje se na gornju traku. Na ulaznom delu trake postavljen je ravnjač sloja. Delimično osušeni materijal sa gornje trake pada na srednju, a zatim na donju traku. Na izlazu iz sušare osušeni materijal pada u prihvatni transporter.
GREJNA TELA:
Za zagrevanje vazduha za sušenje u kanalima za recirkulaciju postavljeni su izmenjivači toplote.
Izmenjivači toplote kao grejni fluid koriste: toplu vodu, vodenu paru ili termalno ulje i snabdevaju se energijom iz posebnog toplotnog agregata. Umesto izmenjivača toplote mogu da se ugrađuju i toplotni agregati koji kao pogonsko gorivo koriste zemni gas ili naftu.
REGULACIJA PROCESA
SUŠENjA:

Regulacija procesa sušenja je automatska, tako da svaki tunel predstavlja zasebnu merno regulacionu grupu.

 
TEHNIČKI PODACI TRAKASTU SUŠARU tip-TST
Tip
sušare
Kapacitet po sirovoj robi Snaga
grejnog
tela
Instal.
snaga
el.potr.
Dimenzije
paprika crni luk šargarepa kamilica Širina-A Visina-H Dužina-I Ukupna
dužina-L
/ kg/24h kW kW mm mm mm mm
TST-15 150 65 150 85 700 60 5000 4500 19200 24200
TST-20 200 85 200 120 900 80 5000 4500 22300 27300
TST-25 250 110 250 150 1150 100 5000 4500 25500 30500
TST-30 300 135 300 180 1350 120 5000 4500 28300 33300
 
 

NAMENA:

Namenjena je za sušenje zrnastih kultura kao što su kukuruz, pšenica, suncokret itd. Na manjim poljoprivrednim gazdinstvima.

TEHNIČKI OPIS:

Spada u sušare sa indirektnim načinom sušenja, gde se zagrevanje vazduha potrebnog za sušenje vrši u jednom prolazu, bez recirkulacije.

Toranj sušare sastoji se od elemenata (ćelija) u kojima je primenjen sistem „krovića“.

Zrno se preko spiralnog ili kofičastog transportera usipa u gornji deo tornja sušare (usipnu ćeliju). Zrno se kreće odgovarajućom brzinom odozgo na dole i prolazi kroz tri zone:

 1. zonu zagrevanja zrna
 2. zonu odmaranja zrna
 3. zonu hlađenja zrna
  Brzina kretanja zrna odnosno kapacitet reguliše se preko izuzimača postavljenom na dnu tornja. Osušeno i ohlađeno zrno iz zone hlađenja pužnim transporterom (izuzimačem) iznosi se iz tornja sušare. Kroz kroviće u zoni zagrevanja struji topao vazduh zagrejan u toplotnom agregatu, a u zoni hlađenja hladan vazduh.
 

Toplotni agregat sastoji se od ložišta i toplotnog izmenjivača. Ložište je ozidano od vatrootpornog i izolacionog materijala u metalnom ramu. Toplotni izmenjivač urađen je od kotlovskih cevi i izolovan lakom izolacijom. Kao pogonska goriva mogu se koristiti oklasak, snopovi reznica, drvo, ugalj, itd. Ložište je tako konstruisano da ima mogućnost ugradnje gorionika na gas i tečno gorivo. Za ostvarivanje potrebnog strujanja vazduha između tornja sušare i toplotnog agregata postavljen je ventilator. U sklopu sušare ugrađen je hvatač plevice. Regulacija procesa sušenja sastoji se iz dva sistema:

 • Prvi sistem reguliše nivo zrna u tornju sušare preko regulatora nivoa postavljenih u usipnoj ćeliji.
 • Drugi sitem reguliše temperaturu toplog vazduha preko klapne sa servo motorom postavljene u baj pasu između kanala toplotnog agregata.

Firma PROGRES se bavi i rekonstrukcijom vertikalnih sušara za zrno svih proizvođača u čemu ima veoma bogato iskustvo.

 

 1. Toplotni agregat
 2. Ložište agregata
 3. Komandni orman
 4. Ventilator
 5. Kanal hladnog vazduha
 6. Kanal toplog vazduha
 7. Toranj sušare
 8. Izuzimač
 
TEHNIČKI PODACI VERTIKALNU SUŠARU ZA ZRNO tip-VSK
Tip
sušare
Kapacitet
(po kukuruzu)
Toplotni
kapacitet
Instalisana
ellektrična
energija
Dimenzije
Dužina
sušare-A
Dužina
tornja-B
Širina
tornja-V
Visina
sušare-H
/ kg/h kW kW mm mm mm mm
VSK-500 500 150 9 4800 1000 1300 4500
VSK-750 750 200 13 5200 1000 1700 4500
VSK-1000 1000 250 18 5600 1000 2000 4500
VSK-1500 1500 350 21 6000 1500 2000 4500
VSK-2000 2000 450 25 6500 2000 2000 4500
RitmoUnicalFPSBahus
© "PROGRES INŽENJERING" ČAČAK, Tel: ++381(0)32 355 105, Fax: ++381(0)32 356 105, e-mail:office@progres-cacak.rs
Voce ENG