Štampa

Prasilište

Namenjeno za prašenje krmača i sastoji se od:

  • uklještenja
  • prohromske hranilice
  • pojilice
  • vrata sa mogućnošću dva položaja za nazimice i starije krmače
  • oslonca za leganje

Ograda boksa se izrađuje od plastičnih dasaka sa prohromskim ili toplocinkovanim stubićima, pod ispod prasića je palstičan sa grejnom pločom ili u kombinaciji plastika - beton sa podnim grejanjem.

Pod ispod krmače je rešetka od čeličnih tolocinkovanih profila ili sivog liva. U zavisnosti od građevinske konstrukcije pod se može postavljati celom dužinom ili u kombinaciji sa betonom