Štampa

Uređaj za odmašćivanje u trihloru

Namena:
Uređaj je namenjen za odmašćivanje radnih komada u pari trihloretilena.

Tehnički opis:
Posluživanje uređaja, t.j. šaržiranje i dešaržiranje vrši se ručno ili dizalicom. Unutrašnja komora uređaja izrađena je od nerđajućeg čelika (prohroma). Dno radne komore je postavljeno koso prema otvoru za čišćenje uređaja.Uređaj je do visine kondezacione zone izolovan mineralnom vunom debljine 50mm, sa spoljnom oblogom od lima. Grejači se nalaze u donjoj komori uređaja koja se puni trihloretilenom. Grejanje trihloretilena se vrši pomoću grupe električnih grejača koji su postavljeni u zaštitnu cev od prohroma. Na bočnoj strani uređaja nalazi se komandni ormar u koji je smeštena kompletna elektrooprema potrebna za rad uređaja. Regulacija temperature je automatska.