Štampa

Prolazni uređaj za odmašćivanje

Namena:
Služi za odmašćivanje radnih komada.

Tenički opis:
Sastoji se iz više zona i svaka zona ima svoj bubanj i matičnu kadu. Na ulaznom delu linije je sto za punjenje u koji se sipaju radni komadi. Sto je povezan sa ulaznim bubnjem koji dalje radne komade preko zavojnice transportuje u bubanj prve radne kade. Radni komadi se kroz bubnjeve transportuju pomoću zavojnice koja je postavljena po obodu bubnjeva. Prebacivanje iz zone u zonu je preko vratova bunjeva koji su prirubnički vezani za bubnjeve. Radni uslovi u bubnjevima se ostvaruju tako što su bubnjevi delimično potopljeni u kade sa rastvorima. Kade koje se greju imaju ventilacione haube sa priključkom za odsisavanje. Takođe ove kade su i termoizolovane sa spoljne strane. Zaštitne obloge grejača su prilagođene rastvorima, a održavanje temperature je automatsko. Sve kade su izrađene od kiselo otpornog čelika.