Štampa

Prolazne peći za tvrdo lemljenje

Tehnički opis:
Peć je prolaznog tipa sa retortom, ulaznom haubom i stolom ispred, hladnjakom, izlaznom haubom i stolom. Opsluživanje ovih elemenata vrši se beskonačnom transportnom trakom, koju pogoni motor-reduktor, smešten u sklopu izlaznog radnog stola. Unutrašnjost peći je obložena vatrostalnim i izolacijonim materijalom, koji sprečava toplotne gubitke. Celom dužinom grejne zone peći postavljena je retorta koja je izrađena od čelika postojanog na visokim temperaturama. Grejna zona peći podeljena je na dve grejne grupe. Prva duža grejna grupa koja vrši predgrevanje radnih komada, a druga kraća grejna grupa gde se vrši lemljenje radnih komada. Hladnjak je urađen u trodelnoj izvedbi sa duplim zidovima čiji je međuprostor ispunjen vodom. Ulazna i izlazna hauba postavljene su na prirubničkim vezama na početku retorte i na kraju hladnjaka. Na njima su postavljene plamene zavese za sprečavanje ulaska kiseonika iz vazduha. Za obezbeđenje kvalitetne zaštitne atmosfere u zoni lemljenja na i pored peći ugrađen je gaso generator na zemni gas ili propan. Sagorevanjem zemnog gasa ili propana u retorti gaso generatora dobija se zaštitni gas koji u sebi sadrži najveći procenat azota i vodonika što obezbeđuje zaštitnu atmosferu.