Sistemi specijalnih namena

Štampa

Uređaj za odmašćivanje u trihloru

Uređaj za odmašćivanje u trihloru
Namena:Uređaj je namenjen za odmašćivanje radnih komada u pari trihloretilena. Tehnički opis:Posluživanje uređaja, t.j. šaržiranje i dešaržiranje vrši se ručno ili dizalicom. Unutrašnja komora uređaja izrađena je od nerđajućeg čelika (prohroma). Dno radne komore je postavljeno koso prema otvoru za čišćenje uređaja.Uređaj je do visine kondezacione zone izolovan mineralnom vunom debljine 50mm, sa spoljnom oblogom od lima. Grejači se nalaze u donjoj komori uređaja koja se puni trihloretilenom. Grejanje
Štampa

Prolazni uređaj za odmašćivanje

Prolazni uređaj za odmašćivanje
Namena:Služi za odmašćivanje radnih komada. Tenički opis:Sastoji se iz više zona i svaka zona ima svoj bubanj i matičnu kadu. Na ulaznom delu linije je sto za punjenje u koji se sipaju radni komadi. Sto je povezan sa ulaznim bubnjem koji dalje radne komade preko zavojnice transportuje u bubanj prve radne kade. Radni komadi se kroz bubnjeve transportuju pomoću zavojnice koja je postavljena po obodu bubnjeva. Prebacivanje iz zone u zonu je preko vratova bunjeva koji su prirubnički vezani za bubnjeve. Radni uslovi u
Štampa

Linije za galvanizaciju (cinkovanje, niklovanje, hromiranje, eloksiranje)

Linije za galvanizaciju (cinkovanje, niklovanje, hromiranje,  eloksiranje)
Tehnički opis:Liniju za galvanizaciju čini niz čeličnih kada poređanih da čine funkcionalnu celinu. Kade se, u zavisnosti od namene, izrađuju od kiselootpornog ili ugljeničnog čelika. Kade su sa unutrašnje strane obložene odgovarajućim termoplastima ili tvrdom gumom otpornom na uticaj rastvora. Kade koje je potrebno grejati opremljene su grejačima. Grejanje kada može biti u svim vidovima: električno, parno toplom vodom ili termalnim uljem. Kade u kojima se odvijaju egzotermne reakcije opremljene su i hladnjacima.
Štampa

Komorne i prolazne peći za termičke i termohemijske obrade metala

Komorne i prolazne peći za termičke i termohemijske obrade metala
Tehnički opis:U zavisnosti od potrebnog kapaciteta ove peći se rade kao komorne ili prolazne. Unutrašnjost radnog prostora ozidana je vatrostalnim i termoizolacionim opekama radi smanjenja toplotnih gubitaka. Komora za zagrevanje snabdevena je specijalnim keramičkim cevima za nošenje grejnih elemenata. El. grejači su izrađeni od specijalne elektrootporne vatrostalne žice, čiji kvalitet ispunjava namenske zahteve peći. Automatska regulacija temperature postiže se pomoću automatskih regulatora temperature,
Štampa

Komorne i prolazne peći za termičke obrade keramike i stakla

Komorne i prolazne peći za termičke obrade keramike i stakla
Tehnički opis:U zavisnosti od potrebnog kapaciteta ove peći se rade kao komorne ili prolazne. Unutrašnjost radnog prostora ozidana je vatrostalnim i termoizolacionim opekama radi smanjenja toplotnih gubitaka. Komora za zagrevanje snabdevena je specijalnim keramičkim cevima za nošenje grejnih elemenata. El. grejači su izrađeni od specijalne elektrootporne vatrostalne žice, čiji kvalitet ispunjava namenske zahteve peći. Automatska regulacija temperture postiže se pomoću automatskih regulatora temperature,
Štampa

Prolazne peći za tvrdo lemljenje

Prolazne peći za tvrdo lemljenje
Tehnički opis:Peć je prolaznog tipa sa retortom, ulaznom haubom i stolom ispred, hladnjakom, izlaznom haubom i stolom. Opsluživanje ovih elemenata vrši se beskonačnom transportnom trakom, koju pogoni motor-reduktor, smešten u sklopu izlaznog radnog stola. Unutrašnjost peći je obložena vatrostalnim i izolacijonim materijalom, koji sprečava toplotne gubitke. Celom dužinom grejne zone peći postavljena je retorta koja je izrađena od čelika postojanog na visokim temperaturama. Grejna zona peći podeljena je na dve
Štampa

Kade za kaljenje u vodi i ulju

Kade za kaljenje u vodi i ulju
Namena:Uređaj je namenjen za hlađenje radnih komada u cilju ostvarenja procesa kaljenja. Tehnički opis:Opremljen je snažnim mešalicama za intezivno hlađenje kaljenog materijala. Uređaj je vertikalnog cilindričnog oblika sa otvorom za ulaganje šarže, a na dnu kade je smešten oslonac za oslanjanje šaržera sa materijalom. Radni otvor uređaja opremljen je odsisnim kanalom i dvodelnim poklopcem koji je zatvoren pri uzgrevanju. Zagrevanje ulja ili vode vrši se preko vertikalnih cevnih grejača uronjenim u medium za
Štampa

Elektrotporne lončane peći za topljenje obojenih metala

Elektrotporne lončane peći za topljenje obojenih metala
Tehnički opis:Peći su izrađene u obliku snažnog metalnog cilindričnog oklopa koji je iznutra ozidan toplotno-izolacionim opekama. U radnom prostoru peći nalazi se grafitni lonac koji slobodno stoji na tvrdim keramičkim opekama. Lonac u koji se stavljaju komadi za topljenje zagreva se elektrootpornim i vatrootpornim elementima izrađenim u vidu navoja koji koncentrično obuhvataju lonac. Peć je snabdevena toplotnoizolovanim poklopcem kojim se zatvara lonac za vreme topljenja. Temperatura peći reguliše se automatskim