Štampa

Komorne sušare tip-S

Sušare tipa-S su namenjene za sušenje voća, povrća i lekovitog bilja, kapaciteta do 300 kg/24h na bazi sirove šljive.

KONSTRUKTIVNA IZVEDBA:
Prema načinu sušenja, spadaju u indirektne sušare sa prinudnom konvekcijom. Izrađuju se u samostojećoj panelnoj (metalnoj) izvedbi od materijala dozvoljenih za upotrebu u prehambenu industriju, a međuprostor je ispunjen lakom izolacijom. Sa čeone strane postavljena su vrata sa ručnim mehanizmom za otvaranje. Sušara je recirkulaciona sa mogućnošću delimične ili potpune izmene vazduha. Regulacija izmene vazduha je automatska ili ručna.

NAČIN ŠARŽIRANjA:
Šaržiranje se vrši preko lesa, koje se ubacuju u komoru sušare direktno ili sa kolicima. Oblik, dimenzije i broj lesa zavisi od kapaciteta i materijala koji se suši.

GREJNO TELO:
Za zagrevanje vazduha u sušari iza ventilacione grupe za cirkulaciju postavljen je izmenjivač toplote. Zavisno od izbora energije, umesto iymenjivača toplote može se koristiti baterija električnih grejača.  U izmenjivačima toplote kao grejni fluid koristi se: topla voda, vodena para ili termalno ulje. Uz sušaru sa izmenjivačem toplote isporučuje se adekvatan kotao.

REGULACIJA PROCESA SUŠENjA I KOMANDE:
Regulacija procesa sušenja je automatska ili ručna. Regulaciona oprema smeštena je u komandnom ormanu koji se postavlja na spoljni zid sušare. Regulacija temperature je automatska preko regulatora temperature.

TEHNIČKI PODACI ZAKOMORNU SUŠARU tip-S
Tip
sušare
Kapacitet po sirovoj robi Radna
površina
Snaga
grejnog
tela
Instalisana
snaga
elektropotr.
Broj
lesa
Dimenzije
šljiva pečurka kamilica Širina-A Visina-H Dužina-L
/ kg/24h m2 kW kW kom mm mm mm
S-100 100 80 50 7 9 1,1 12 1170 2050 1170
S-200 200 160 100 15 15 1,5 15 1820 3100 1370
S-300 300 240 150 19 18 1,5 20 1820 3250 1370