Štampa

Vrelovodno postrojenje tip-VV

VRELOVODNA POSTROJENJA se sastoje od izolovanog ložišnog prostora i izmenjivačkog dela sa snopom kotlovskih cevi sa tri prolaza produkata sagorevanja i toplotno su izolovana.
Regulacija rada kompletnog postrojenja za sagorevanje strugotine sa vrelovodnim kotlom je automatizovana. Održavanje prirtiska i dopuna sistema vodom vrši se pomoću centrifugalnih horizontalnih pumpi i prestrujnih ventila tzv. P-regulatora bez pomoćne energije. Predviđeno je da je jedna pumpa radna, a druga rezervna. Prestrujni ventili su podešeni tako da održavaju konstantan pritisak u sistemu. Jedan ventil je baždaren na viši pritisak od drugog i radi kao sigurnosni ventil. U sabirniku se održava konstantan pritisak i ujedno vr{i dopuna sistema vodom.
Pumpe za održavanje pritiska su sa usisne strane vezane na vertikalni ekspanzioni sud otvorenog tipa. U ovaj sud se vraća višak vode preko prestrujnog ventila. Gubitak vode u sistemu se nadoknađuje automatski iz hemijske pripreme vode (omekšana voda) preko elektro sondi u dva nivoa i magnetnog ventila.

Vrelovodno postrojenjeRegulacija nivoa održava minimalni nivo vode u ekspanzionom sudu potreban za normalan rad. U slučaju nepredviđenih smetnji, minimalni dozvoljeni nivo u sudu blokira rad pumpi preko elektro sonde. Pored signalizacije nivoa vode u ekspanzionom sudu predviđena je i signalizacija veće temperature od o 140 C u sistemu. Ova signalizacija vezana je u sistemu blokade uređaja za automatsko lo`enje. Sistem za hemijsku pripremu vode (omek{avanje vode) je sastavni deo postrojenja.

Vrelovodno postrojenje

NAPOMENA:
Standardno izrađujemo kotlove u rasponu snage od 100 do 3000 kW, a za veće snage po zahtevu.
U našem proizvodnom programu se nalaze još i termouljna ostrijenja (TUK) koja rade na niskim o pritiscima i visokim temperaturama do 300 C. Koriste se za potrošače koji zahtevaju veću temperaturu razvodnog medijuma (npr. sušare za furnir).

TEHNIČKI PODACI ZA VRELOVODNO POSTROJENJE tip-VV
Tip
postrojenja
Toplotni 
kapacitet
Radna
temperatura
Potrošnja
goriva
Snaga 
potrošača
Dimenzije Težina
Širina-V Visina-H Dužina-A
/ kW do°C kg/h kW mm mm mm kg
VV-200 200 140 75 5 1300 2200 2200 3900
VV-400 400 140 150 7.5 1350 2500 2500 6800
VV-600 600 140 220 7.5 1650 2500 2400 7500
VV-800 800 140 300 8 1650 2500 3100 8200
VV-1000 1000 140 360 9 1800 2200 3400 8500