Štampa

Linije za galvanizaciju (cinkovanje, niklovanje, hromiranje, eloksiranje)

Tehnički opis:
Liniju za galvanizaciju čini niz čeličnih kada poređanih da čine funkcionalnu celinu. Kade se, u zavisnosti od namene, izrađuju od kiselootpornog ili ugljeničnog čelika. Kade su sa unutrašnje strane obložene odgovarajućim termoplastima ili tvrdom gumom otpornom na uticaj rastvora. Kade koje je potrebno grejati opremljene su grejačima. Grejanje kada može biti u svim vidovima: električno, parno toplom vodom ili termalnim uljem. Kade u kojima se odvijaju egzotermne reakcije opremljene su i hladnjacima. Transport radnih komada, ramova ili bubnjeva vrši se transporterom koji se nalazi iznad linije. Duž cele galvanske linije nalazi se podest sa gazištem i sigurnosnom ogradom.