Štampa

Komorne i prolazne peći za termičke i termohemijske obrade metala

Tehnički opis:
U zavisnosti od potrebnog kapaciteta ove peći se rade kao komorne ili prolazne. Unutrašnjost radnog prostora ozidana je vatrostalnim i termoizolacionim opekama radi smanjenja toplotnih gubitaka. Komora za zagrevanje snabdevena je specijalnim keramičkim cevima za nošenje grejnih elemenata. El. grejači su izrađeni od specijalne elektrootporne vatrostalne žice, čiji kvalitet ispunjava namenske zahteve peći. Automatska regulacija temperature postiže se pomoću automatskih regulatora temperature, posredstvom pripadajućih pirometara. Maksimalna temperatura zagrevanja je do 1150 oC i zavisi od tehnoloških zahteva.