Štampa

Vertikalna sušara za zrno tip-VSK

Namenjena je za sušenje zrnastih kultura kao što su kukuruz, pšenica, suncokret itd. Na manjim poljoprivrednim gazdinstvima.

TEHNIČKI OPIS:
Spada u sušare sa indirektnim načinom sušenja, gde se zagrevanje vazduha potrebnog za sušenje vrši u jednom prolazu, bez recirkulacije.

Toranj sušare sastoji se od elemenata (ćelija) u kojima je primenjen sistem „krovića“.

Zrno se preko spiralnog ili kofičastog transportera usipa u gornji deo tornja sušare (usipnu ćeliju). Zrno se kreće odgovarajućom brzinom odozgo na dole i prolazi kroz tri zone:

  1. zonu zagrevanja zrna
  2. zonu odmaranja zrna
  3. zonu hlađenja zrna

Brzina kretanja zrna odnosno kapacitet reguliše se preko izuzimača postavljenom na dnu tornja. Osušeno i ohlađeno zrno iz zone hlađenja pužnim transporterom (izuzimačem) iznosi se iz tornja sušare. Kroz kroviće u zoni zagrevanja struji topao vazduh zagrejan u toplotnom agregatu, a u zoni hlađenja hladan vazduh.

voce vsk sema1. Toplotni agregat
2. Ložište agregata
3. Komandni orman
4. Ventilator
5. Kanal hladnog vazduha
6. Kanal toplog vazduha
7. Toranj sušare
8. Izuzimač

Toplotni agregat sastoji se od ložišta i toplotnog izmenjivača. Ložište je ozidano od vatrootpornog i izolacionog materijala u metalnom ramu. Toplotni izmenjivač urađen je od kotlovskih cevi i izolovan lakom izolacijom. Kao pogonska goriva mogu se koristiti oklasak, snopovi reznica, drvo, ugalj, itd. Ložište je tako konstruisano da ima mogućnost ugradnje gorionika na gas i tečno gorivo. Za ostvarivanje potrebnog strujanja vazduha između tornja sušare i toplotnog agregata postavljen je ventilator. U sklopu sušare ugrađen je hvatač plevice. Regulacija procesa sušenja sastoji se iz dva sistema:

Prvi sistem reguliše nivo zrna u tornju sušare preko regulatora nivoa postavljenih u usipnoj ćeliji.
Drugi sitem reguliše temperaturu toplog vazduha preko klapne sa servo motorom postavljene u baj pasu između kanala toplotnog agregata.

Firma PROGRES se bavi i rekonstrukcijom vertikalnih sušara za zrno svih proizvođača u čemu ima veoma bogato iskustvo.

TEHNIČKI PODACI VERTIKALNU SUŠARU ZA ZRNO tip-VSK
Tip
sušare
Kapacitet 
(po kukuruzu)
Toplotni
kapacitet
Instalisana
ellektrična
energija
Dimenzije
Dužina
sušare-A
Dužina
tornja-B
Širina
tornja-V
Visina
sušare-H
/ kg/h kW kW mm mm mm mm
VSK-500 500 150 9 4800 1000 1300 4500
VSK-750 750 200 13 5200 1000 1700 4500
VSK-1000 1000 250 18 5600 1000 2000 4500
VSK-1500 1500 350 21 6000 1500 2000 4500
VSK-2000 2000 450 25 6500 2000 2000 4500